CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Činnosti v oblasti zahraničních věcí
88.99 
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.
75.22 
Činnosti v oblasti obrany
84.22 
Činnosti v oblasti obrany
75.23 
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
84.23 
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
75.24 
Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku
84.24 
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
75.25 
Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce
84.25 
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
75.30 
Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení
84.30 
Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení
80.10 
Předškolní výchova a základní vzdělávání (primární a preprimární vzdělávání)
85.10 
Předškolní vzdělávání
85.20 
Code: 85.20 
Primární vzdělávání
80.21 
Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání
85.31 
Sekundární všeobecné vzdělávání
80.22 
Střední (sekundární) odborné vzdělávání
85.32 
Sekundární odborné vzdělávání
80.30 
Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské(terciární) vzdělávání
85.41 
Postsekundární jiné než terciární vzdělávání
85.42 
Code: 85.42 
Terciární vzdělávání
80.41 
Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol
85.53 
Činnosti autoškol
80.42 
Vzdělávání dospělých a vzdělávání j.n.
85.32 
Sekundární odborné vzdělávání
85.51 
Code: 85.51 
Sportovní a rekreační vzdělávání
85.52 
Code: 85.52 
Umělecké vzdělávání
85.59 
Code: 85.59 
Ostatní vzdělávání j. n.
85.11 
Ústavní zdravotní péče
86.10 
Ústavní zdravotní péče
87.20 
Code: 87.20 
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
85.12 
Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní)
86.21 
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86.22 
Code: 86.22 
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
85.13 
Zubní péče
86.23 
Zubní péče
85.14 
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86.90 
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
87.10 
Code: 87.10 
Ústavní ošetřovatelská péče
87.20 
Code: 87.20 
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
87.30 
Code: 87.30 
Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
85.20 
Veterinární činnosti
75.00 
Veterinární činnosti
85.31 
Ústavní sociální péče
87.20 
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
87.30 
Code: 87.30 
Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
87.90 
Code: 87.90 
Ostatní ústavní sociální péče
85.32 
Mimoústavní sociální péče
88.10 
Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
88.91 
Code: 88.91 
Denní péče o děti
88.99 
Code: 88.99 
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.
90.01 
Odvádění a čištění odpadních vod
37.00 
Činnosti související s odpadními vodami
90.02 
Sběr a zpracování ostatních odpadů
38.11 
Sběr odpadů, kromě nebezpečných
38.12 
Code: 38.12 
Sběr nebezpečných odpadů
38.21 
Code: 38.21 
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných
38.22 
Code: 38.22 
Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečných odpadů
90.03 
Čištění města, sanační a podobné činnosti
38.11 
Sběr odpadů, kromě nebezpečných
39.00 
Code: 39.00 
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

Page 24/26  
Top