CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství
71.11 
Architektonické činnosti
71.12 
Code: 71.12 
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
74.20 
Code: 74.20 
Fotografické činnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
74.30 
Technické testování a analýza
71.20 
Technické zkoušky a analýzy
74.40 
Reklamní služby
73.11 
Činnosti reklamních agentur
73.12 
Code: 73.12 
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74.50 
Personální agentury
78.10 
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78.20 
Code: 78.20 
Činnosti agentur zprostředkujících práci na dobu určitou
78.30 
Code: 78.30 
Ostatní poskytování lidských zdrojů
74.60 
Pátrací a bezpečnostní služby
74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
80.10 
Code: 80.10 
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80.20 
Code: 80.20 
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80.30 
Code: 80.30 
Pátrací činnosti
74.70 
Průmyslové čištění a všeobecný úklid
81.21 
Všeobecný úklid budov
81.22 
Code: 81.22 
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
81.29 
Code: 81.29 
Ostatní úklidové činnosti
74.81 
Fotografické činnosti
74.20 
Fotografické činnosti
74.82 
Balicí činnosti
82.92 
Balicí činnosti
74.85 
Sekretářské a překladatelské činnosti
74.30 
Překladatelské a tlumočnické činnosti
82.11 
Code: 82.11 
Univerzální administrativní činnosti
82.19 
Code: 82.19 
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
82.99 
Code: 82.99 
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
74.86 
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
82.20 
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
74.87 
Ostatní podnikatelské činnosti j. n.
59.20 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
63.99 
Code: 63.99 
Ostatní informační činnosti j. n.
74.10 
Code: 74.10 
Specializované návrhářské činnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
77.40 
Code: 77.40 
Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
82.30 
Code: 82.30 
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.91 
Code: 82.91 
Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
82.99 
Code: 82.99 
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
75.11 
Všeobecné činnosti veřejné správy
84.11 
Všeobecné činnosti veřejné správy
75.12 
Usměrňování institucí poskytujících zdravotní péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení
84.12 
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
75.13 
Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu
82.99 
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
84.13 
Code: 84.13 
Regulace a podpora podnikatelského prostředí
75.14 
Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek
81.10 
Kombinované pomocné činnosti
84.11 
Code: 84.11 
Všeobecné činnosti veřejné správy
91.01 
Code: 91.01 
Činnosti knihoven a archivů
75.21 
Činnosti v oblasti zahraničních věcí
84.21 
Činnosti v oblasti zahraničních věcí

Page 23/26  
Top