CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů
62.02 
Poradenství v oblasti počítačů
72.21 
Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů
58.21 
Vydávání počítačových her
58.29 
Code: 58.29 
Ostatní vydávání softwaru
62.01 
Code: 62.01 
Programování
72.22 
Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů
62.01 
Programování
62.02 
Code: 62.02 
Poradenství v oblasti počítačů
62.09 
Code: 62.09 
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
72.30 
Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
62.03 
Správa počítačového vybavení
63.11 
Code: 63.11 
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
82.19 
Code: 82.19 
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.11 
Vydávání knih
58.12 
Code: 58.12 
Vydávání adresářů a jiných seznamů
58.13 
Code: 58.13 
Vydávání novin
58.14 
Code: 58.14 
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
58.19 
Code: 58.19 
Ostatní vydavatelské činnosti
58.21 
Code: 58.21 
Vydávání počítačových her
58.29 
Code: 58.29 
Ostatní vydávání softwaru
59.20 
Code: 59.20 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60.10 
Code: 60.10 
Rozhlasové vysílání
60.20 
Code: 60.20 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
62.01 
Code: 62.01 
Programování
63.11 
Code: 63.11 
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
63.12 
Code: 63.12 
Činnosti související s webovými portály
72.50 
Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů
33.12 
Opravy strojů
95.11 
Code: 95.11 
Opravy počítačů a periferních zařízení
72.60 
Jiné činnosti související s výpočetní technikou
62.09 
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
73.10 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.11 
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
72.19 
Code: 72.19 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.20 
Code: 72.20 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73.20 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72.20 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
74.11 
Právní činnosti
69.10 
Právní činnosti
74.12 
Účetnictví a audit; daňové poradenství
69.20 
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
74.13 
Průzkum trhu a veřejného mínění
73.20 
Průzkum trhu a veřejného mínění
74.14 
Poradenství v oblasti podnikání a řízení
02.40 
Podpůrné činnosti pro lesnictví
70.21 
Code: 70.21 
Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70.22 
Code: 70.22 
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
74.90 
Code: 74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
85.60 
Code: 85.60 
Podpůrné činnosti ve vzdělávání
74.15 
Činnosti v oblasti řízení holdingových společností
64.20 
Činnosti holdingových společností
70.10 
Code: 70.10 
Činnosti vedení podniků

Page 22/26  
Top