CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Chov drůbeže
01.47 
Chov drůbeže
01.25 
Chov ostatních zvířat
01.44 
Chov velbloudů a velbloudovitých
01.49 
Code: 01.49 
Chov ostatních zvířat
03.22 
Code: 03.22 
Sladkovodní akvakultura
01.30 
Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)
01.50 
Smíšené hospodářství
01.41 
Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch
01.61 
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
01.63 
Code: 01.63 
Posklizňové činnosti
01.64 
Code: 01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
10.39 
Code: 10.39 
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
81.30 
Code: 81.30 
Činnosti související s úpravou krajiny
01.42 
Chovatelské činnosti (kromě veterinárních)
01.62 
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
01.50 
Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti
01.70 
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
94.99 
Code: 94.99 
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
02.01 
Lesnictví a těžba dřeva
01.29 
Pěstování ostatních trvalých plodin
02.10 
Code: 02.10 
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.20 
Code: 02.20 
Těžba dřeva
02.30 
Code: 02.30 
Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva
16.10 
Code: 16.10 
Výroba pilařská a impregnace dřeva
02.02 
Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva
02.40 
Podpůrné činnosti pro lesnictví
05.01 
Rybolov
03.11 
Mořský rybolov
03.12 
Code: 03.12 
Sladkovodní rybolov
70.22 
Code: 70.22 
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
05.02 
Chov ryb
03.21 
Mořská akvakultura
03.22 
Code: 03.22 
Sladkovodní akvakultura
10.10 
Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket
05.10 
Těžba černého uhlí
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
19.20 
Code: 19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktů
10.20 
Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket
05.20 
Těžba hnědého uhlí
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
19.20 
Code: 19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktů
10.30 
Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket
08.92 
Těžba rašeliny
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
19.20 
Code: 19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktů
11.10 
Těžba ropy a zemního plynu
06.10 
Těžba ropy
06.20 
Code: 06.20 
Těžba zemního plynu
09.10 
Code: 09.10 
Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
52.21 
Code: 52.21 
Činnosti související s pozemní dopravou
52.22 
Code: 52.22 
Činnosti související s vodní dopravou
11.20 
Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů
09.10 
Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
12.00 
Těžba uranových a thoriových rud
07.21 
Těžba uranových a thoriových rud

Page 2/26  
Top