CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Velkoobchod s chemickými výrobky
46.75 
Velkoobchod s chemickými výrobky
46.76 
Code: 46.76 
Velkoobchod s ostatními meziprodukty
51.56 
Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.76 
Velkoobchod s ostatními meziprodukty
51.57 
Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.77 
Velkoobchod s odpadem a šrotem
51.81 
Velkoobchod s obráběcími stroji
46.62 
Velkoobchod s obráběcími stroji
51.82 
Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46.63 
Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
51.83 
Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46.64 
Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
51.84 
Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a programovým vybavením
46.51 
Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
51.85 
Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46.65 
Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46.66 
Code: 46.66 
Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
51.86 
Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením
46.52 
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
51.87 
Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci
46.69 
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
51.88 
Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím vč. traktorů
46.61 
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
51.90 
Ostatní velkoobchod
46.90 
Nespecializovaný velkoobchod
52.11 
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
47.11 
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
52.12 
Ostatní maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách
47.19 
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52.21 
Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami
47.21 
Maloobchod s ovocem a zeleninou ve specializovaných prodejnách
52.22 
Maloobchod s masem a masnými výrobky
47.22 
Maloobchod s masem a masnými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.23 
Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a s výrobky z nich
47.23 
Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši ve specializovaných prodejnách
52.24 
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
47.24 
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami ve specializovaných prodejnách
52.25 
Maloobchod s nápoji
47.25 
Maloobchod s nápoji ve specializovaných prodejnách
52.26 
Maloobchod s tabákovými výrobky
47.26 
Maloobchod s tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.27 
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.21 
Maloobchod s ovocem a zeleninou ve specializovaných prodejnách
47.29 
Code: 47.29 
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
52.31 
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
47.73 
Maloobchod s farmaceutickými přípravky ve specializovaných prodejnách
52.32 
Maloobchod se zdravotnickými prostředky vč. ortopedických
47.74 
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.33 
Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím
47.75 
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky ve specializovaných prodejnách
52.41 
Maloobchod s textilem
47.51 
Maloobchod s textilem ve specializovaných prodejnách
52.42 
Maloobchod s oděvy
47.71 
Maloobchod s oděvy ve specializovaných prodejnách
52.43 
Maloobchod s obuví a koženým zbožím
47.72 
Maloobchod s obuví a koženými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.44 
Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n.
47.53 
Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady ve specializovaných prodejnách
47.59 
Code: 47.59 
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
52.45 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
47.43 
Maloobchod s audio- a videozařízením ve specializovaných prodejnách
47.54 
Code: 47.54 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47.59 
Code: 47.59 
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47.63 
Code: 47.63 
Maloobchod s audio- a videozáznamy ve specializovaných prodejnách
52.46 
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
47.52 
Maloobchod se železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily ve specializovaných prodejnách
52.47 
Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47.61 
Maloobchod s knihami ve specializovaných prodejnách
47.62 
Code: 47.62 
Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.41 
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem ve specializovaných prodejnách

Page 18/26  
Top