CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin
43.91 
Pokrývačské práce
43.99 
Code: 43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45.23 
Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
41.20 
Výstavba bytových a nebytových budov
42.11 
Code: 42.11 
Výstavba silnic a dálnic
42.12 
Code: 42.12 
Výstavba železnic a podzemních drah
42.99 
Code: 42.99 
Výstavba ostatních staveb j. n.
45.24 
Výstavba vodních děl
42.21 
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
42.91 
Code: 42.91 
Výstavba vodních děl
43.99 
Code: 43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45.25 
Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla
42.21 
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
43.99 
Code: 43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45.31 
Elektroinstalace
43.21 
Elektrické instalace
43.22 
Code: 43.22 
Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace
43.29 
Code: 43.29 
Ostatní stavební instalace
80.20 
Code: 80.20 
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
45.32 
Izolační práce
43.29 
Ostatní stavební instalace
45.33 
Instalatérské práce
43.22 
Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace
45.34 
Ostatní stavební montážní práce
43.21 
Elektrické instalace
43.29 
Code: 43.29 
Ostatní stavební instalace
45.41 
Omítkářské a štukatérské práce
43.31 
Omítkářské práce
45.42 
Truhlářské a zámečnické kompletační práce
43.32 
Truhlářské práce
45.43 
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.33 
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
45.44 
Sklenářské, malířské a natěračské práce
43.34 
Sklenářské, malířské a natěračské práce
45.45 
Ostatní dokončovací stavební práce
43.39 
Ostatní kompletační a dokončovací práce
43.99 
Code: 43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45.50 
Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou
43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
50.10 
Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)
45.11 
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45.19 
Code: 45.19 
Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
50.20 
Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)
45.20 
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
52.21 
Code: 52.21 
Činnosti související s pozemní dopravou
50.30 
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
45.31 
Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.32 
Code: 45.32 
Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
50.40 
Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
45.40 
Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba
50.50 
Maloobchodní prodej pohonných hmot
47.30 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
51.11 
Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46.11 
Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
51.12 
Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi
46.12 
Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi
51.13 
Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály a výrobky
46.13 
Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály
51.14 
Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
46.14 
Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
51.15 
Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
46.15 
Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
51.16 
Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a výrobky z usní
46.16 
Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví a koženými výrobky

Page 16/26  
Top