CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Výroba her a hraček
32.40 
Výroba her a hraček
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
36.61 
Výroba bižuterie
32.13 
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
36.62 
Výroba kartáčnických výrobků
22.19 
Výroba ostatních pryžových výrobků
32.91 
Code: 32.91 
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
36.63 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
13.99 
Výroba ostatních textilií j. n.
15.12 
Code: 15.12 
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
16.29 
Code: 16.29 
Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků
17.29 
Code: 17.29 
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
20.51 
Code: 20.51 
Výroba výbušnin
22.19 
Code: 22.19 
Výroba ostatních pryžových výrobků
22.23 
Code: 22.23 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22.29 
Code: 22.29 
Výroba ostatních plastových výrobků
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
30.92 
Code: 30.92 
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
37.10 
Recyklace kovových druhotných surovin
38.31 
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení
38.32 
Code: 38.32 
Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití
37.20 
Recyklace nekovových druhotných surovin
38.32 
Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití
40.11 
Výroba elektrické energie
35.11 
Výroba elektřiny
38.12 
Code: 38.12 
Sběr nebezpečných odpadů
40.12 
Přenos elektrické energie
35.12 
Přenos elektřiny
40.13 
Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií
35.13 
Rozvod elektřiny
35.14 
Code: 35.14 
Obchod s elektřinou
40.21 
Výroba plynných paliv
35.21 
Výroba plynu
40.22 
Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí
35.22 
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35.23 
Code: 35.23 
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
40.30 
Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu
35.30 
Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu
41.00 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
36.00 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
45.11 
Demolice, příprava území a zemní práce
43.11 
Demolice
43.12 
Code: 43.12 
Příprava staveniště
45.12 
Průzkumné vrtné práce
43.13 
Průzkumné vrtné práce
45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
41.20 
Výstavba bytových a nebytových budov
42.12 
Code: 42.12 
Výstavba železnic a podzemních drah
42.13 
Code: 42.13 
Výstavba mostů a tunelů
42.21 
Code: 42.21 
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
42.22 
Code: 42.22 
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42.99 
Code: 42.99 
Výstavba ostatních staveb j. n.
43.99 
Code: 43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

Page 15/26  
Top