CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku
30.20 
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
33.17 
Code: 33.17 
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení
35.30 
Výroba letadel a kosmických lodí
28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
30.30 
Code: 30.30 
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
33.16 
Code: 33.16 
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
35.41 
Výroba motocyklů
30.91 
Výroba motocyklů
35.42 
Výroba jízdních kol
30.92 
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
35.43 
Výroba vozíků pro invalidy
30.92 
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
33.17 
Code: 33.17 
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení
35.50 
Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení
28.22 
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
30.99 
Code: 30.99 
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
31.01 
Code: 31.01 
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
33.17 
Code: 33.17 
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení
36 
VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
36.11 
Výroba sedacího nábytku
29.32 
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů
30.11 
Code: 30.11 
Stavba lodí a plavidel
30.20 
Code: 30.20 
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.30 
Code: 30.30 
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
31.01 
Code: 31.01 
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
31.02 
Code: 31.02 
Výroba kuchyňského nábytku
31.09 
Code: 31.09 
Výroba ostatního nábytku
95.24 
Code: 95.24 
Opravy nábytku a bytového vybavení
36.12 
Výroba ostatního kancelářského nábytku a dřevěného zařízení obchodů
28.23 
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
31.01 
Code: 31.01 
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
95.24 
Code: 95.24 
Opravy nábytku a bytového vybavení
36.13 
Výroba dřevěného kuchyňského nábytku
31.02 
Výroba kuchyňského nábytku
95.24 
Code: 95.24 
Opravy nábytku a bytového vybavení
36.14 
Výroba ostatního nábytku
31.09 
Výroba ostatního nábytku
95.24 
Code: 95.24 
Opravy nábytku a bytového vybavení
36.15 
Výroba matrací a pružinových koster
31.03 
Výroba matrací
36.21 
Ražení mincí
32.11 
Ražení mincí
36.22 
Výroba klenotů a příbuzných výrobků j. n.
32.12 
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
36.30 
Výroba hudebních nástrojů
32.20 
Výroba hudebních nástrojů
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
95.29 
Code: 95.29 
Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
36.40 
Výroba sportovních potřeb
32.30 
Výroba sportovních potřeb
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
36.50 
Výroba her a hraček
26.40 
Výroba spotřební elektroniky
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

Page 14/26  
Top