CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů
26.11 
Výroba elektronických součástek
27.11 
Code: 27.11 
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 
Code: 33.14 
Opravy elektrických zařízení
31.20 
Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
26.11 
Výroba elektronických součástek
27.12 
Code: 27.12 
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.33 
Code: 27.33 
Výroba elektroinstalačních zařízení
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatních elektrických zařízení
33.14 
Code: 33.14 
Opravy elektrických zařízení
31.30 
Výroba izolovaných vodičů a kabelů
26.11 
Výroba elektronických součástek
27.31 
Code: 27.31 
Výroba kabelů z optických vláken
27.32 
Code: 27.32 
Výroba ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatních elektrických zařízení
31.40 
Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií
27.20 
Výroba baterií a akumulátorů
31.50 
Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla
27.40 
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
31.61 
Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla
27.40 
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
29.31 
Code: 29.31 
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla, kromě motocyklů
31.62 
Výroba ostatního elektrického zařízení j. n.
23.44 
Výroba ostatních technických keramických výrobků
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
26.30 
Code: 26.30 
Výroba komunikačních zařízení
26.51 
Code: 26.51 
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
27.11 
Code: 27.11 
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.40 
Code: 27.40 
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatních elektrických zařízení
28.49 
Code: 28.49 
Výroba ostatních obráběcích strojů
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
29.31 
Code: 29.31 
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla, kromě motocyklů
30.20 
Code: 30.20 
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 
Code: 33.14 
Opravy elektrických zařízení
32 
VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVIZNÍCH A SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
32.10 
Výroba elektronek a jiných elektronických součástek
26.11 
Výroba elektronických součástek
26.12 
Code: 26.12 
Výroba osazených elektronických desek
27.90 
Code: 27.90 
Výroba ostatních elektrických zařízení
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
32.20 
Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii
26.30 
Výroba komunikačních zařízení
95.12 
Code: 95.12 
Opravy komunikačních zařízení
32.30 
Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení
26.11 
Výroba elektronických součástek
26.20 
Code: 26.20 
Výroba počítačů a periferních zařízení
26.30 
Code: 26.30 
Výroba komunikačních zařízení

Page 12/26  
Top