CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.11 
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01.12 
Code: 01.12 
Pěstování rýže
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
01.14 
Code: 01.14 
Pěstování cukrové třtiny
01.15 
Code: 01.15 
Pěstování tabáku
01.16 
Code: 01.16 
Pěstování přadných rostlin
01.19 
Code: 01.19 
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
01.26 
Code: 01.26 
Pěstování olejnatých plodů
01.28 
Code: 01.28 
Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
01.29 
Code: 01.29 
Pěstování ostatních trvalých plodin
01.63 
Code: 01.63 
Posklizňové činnosti
01.64 
Code: 01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.11 
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
01.19 
Code: 01.19 
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
01.25 
Code: 01.25 
Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
01.28 
Code: 01.28 
Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
01.30 
Code: 01.30 
Množení rostlin
01.64 
Code: 01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
02.10 
Code: 02.10 
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.30 
Code: 02.30 
Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.21 
Pěstování vinných hroznů
01.22 
Code: 01.22 
Pěstování tropického a subtropického ovoce
01.23 
Code: 01.23 
Pěstování citrusových plodů
01.24 
Code: 01.24 
Pěstování jádrového a peckového ovoce
01.25 
Code: 01.25 
Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
01.26 
Code: 01.26 
Pěstování olejnatých plodů
01.27 
Code: 01.27 
Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
01.28 
Code: 01.28 
Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
01.63 
Code: 01.63 
Posklizňové činnosti
01.64 
Code: 01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
02.30 
Code: 02.30 
Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva
10.41 
Code: 10.41 
Výroba olejů a tuků
11.02 
Code: 11.02 
Výroba vína z vinných hroznů
01.21 
Chov skotu
01.41 
Chov mléčného skotu
01.42 
Code: 01.42 
Chov jiného skotu a buvolů
01.22 
Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků
01.43 
Chov koní a jiných koňovitých
01.45 
Code: 01.45 
Chov ovcí a koz
01.49 
Code: 01.49 
Chov ostatních zvířat
01.23 
Chov prasat
01.46 
Chov prasat

Page 1/26  
Top