CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finanční leasing
64.91 
Finanční leasing
65.22 
Ostatní poskytování úvěrů
64.92 
Ostatní poskytování úvěrů
64.99 
Code: 64.99 
Ostatní činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.
65.23 
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
64.20 
Činnosti holdingových společností
64.30 
Code: 64.30 
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.99 
Code: 64.99 
Ostatní činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.
66.01 
Životní pojištění
65.11 
Životní pojištění
65.20 
Code: 65.20 
Zajištění
66.02 
Penzijní financování
65.20 
Zajištění
65.30 
Code: 65.30 
Penzijní financování
66.03 
Neživotní pojištění
65.12 
Neživotní pojištění
65.20 
Code: 65.20 
Zajištění
67.11 
Řízení a správa finančních trhů
66.11 
Řízení a správa finančních trhů
67.12 
Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů
66.12 
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
66.30 
Code: 66.30 
Správa fondů
67.13 
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.
66.12 
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
66.19 
Code: 66.19 
Ostatní pomocné činnosti související s finančními činnostmi, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
67.20 
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.21 
Vyhodnocování rizik a škod
66.22 
Code: 66.22 
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
66.29 
Code: 66.29 
Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
70.11 
Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje
41.10 
Developerská činnost
42 
Code: 42 
Inženýrské stavitelství
70.12 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.10 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
70.20 
Pronájem vlastních nemovitostí
68.20 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70.31 
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68.31 
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70.32 
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
68.32 
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
81.10 
Code: 81.10 
Kombinované pomocné činnosti
71.10 
Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t
77.11 
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
71.21 
Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků
77.12 
Pronájem a leasing nákladních automobilů
77.39 
Code: 77.39 
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.
71.22 
Pronájem vodních dopravních prostředků
77.34 
Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
71.23 
Pronájem leteckých dopravních prostředků
77.35 
Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
71.31 
Pronájem zemědělských strojů a zařízení
77.31 
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
71.32 
Pronájem stavebních strojů a zařízení
77.32 
Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77.39 
Code: 77.39 
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.
71.33 
Pronájem kancelářských strojů a zařízení vč. počítačů
77.33 
Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
71.34 
Pronájem ostatních strojů a zařízení j. n.
77.39 
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.
71.40 
Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.
77.21 
Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77.22 
Code: 77.22 
Pronájem videokazet a disků
77.29 
Code: 77.29 
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Page 21/26  
Top