CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49.32 
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
60.23 
Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava
49.39 
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
60.24 
Silniční nákladní doprava
49.41 
Silniční nákladní doprava
49.42 
Code: 49.42 
Stěhovací služby
60.30 
Potrubní doprava
49.50 
Potrubní doprava
61.10 
Námořní a pobřežní doprava
50.10 
Námořní a pobřežní osobní doprava
50.20 
Code: 50.20 
Námořní a pobřežní nákladní doprava
52.22 
Code: 52.22 
Činnosti související s vodní dopravou
61.20 
Vnitrozemská vodní doprava
50.30 
Vnitrozemská vodní osobní doprava
50.40 
Code: 50.40 
Vnitrozemská nákladní vodní doprava
52.22 
Code: 52.22 
Činnosti související s vodní dopravou
62.10 
Pravidelná letecká doprava
51.10 
Letecká osobní doprava
51.21 
Code: 51.21 
Letecká nákladní doprava
62.20 
Nepravidelná letecká doprava
51.10 
Letecká osobní doprava
51.21 
Code: 51.21 
Letecká nákladní doprava
62.30 
Kosmická doprava
51.22 
Kosmická doprava
52.23 
Code: 52.23 
Činnosti související s leteckou dopravou
63.11 
Manipulace s nákladem
52.24 
Manipulace s nákladem
63.12 
Skladování
52.10 
Skladování
63.21 
Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě
52.21 
Činnosti související s pozemní dopravou
63.22 
Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě
52.22 
Činnosti související s vodní dopravou
85.32 
Code: 85.32 
Sekundární odborné vzdělávání
63.23 
Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě
52.23 
Činnosti související s leteckou dopravou
85.32 
Code: 85.32 
Sekundární odborné vzdělávání
63.30 
Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti
79.11 
Činnosti cestovních kanceláří
79.12 
Code: 79.12 
Činnosti cestovních agentur
79.90 
Code: 79.90 
Jiné rezervační a související činnosti
63.40 
Ostatní činnosti související s dopravou
52.29 
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
74.90 
Code: 74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
64.11 
Činnosti státní pošty
53.10 
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
82.19 
Code: 82.19 
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
64.12 
Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty
53.20 
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
64.20 
Telekomunikační služby
60.10 
Rozhlasové vysílání
60.20 
Code: 60.20 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
61.10 
Code: 61.10 
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61.20 
Code: 61.20 
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.30 
Code: 61.30 
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61.90 
Code: 61.90 
Ostatní telekomunikační činnosti
65.11 
Centrální bankovnictví
64.11 
Centrální bankovnictví
65.12 
Ostatní peněžní zprostředkování
64.19 
Ostatní peněžní zprostředkování

Page 20/26  
Top