CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení
26.40 
Výroba spotřební elektroniky
26.70 
Code: 26.70 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
28.23 
Code: 28.23 
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33 
VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH, PŘESNÝCH, OPTICKÝCH A ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.10 
Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků
26.60 
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 
Code: 33.14 
Opravy elektrických zařízení
33.20 
Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů
26.51 
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26.70 
Code: 26.70 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
28.29 
Code: 28.29 
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 
Code: 33.14 
Opravy elektrických zařízení
33.30 
Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.40 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.70 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
27.31 
Code: 27.31 
Výroba kabelů z optických vláken
28.99 
Code: 28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.50 
Výroba časoměrných přístrojů
26.52 
Výroba časoměrných přístrojů
32.12 
Code: 32.12 
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
32.13 
Code: 32.13 
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
34 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
34.10 
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
28.92 
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
29.10 
Code: 29.10 
Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů
30.91 
Code: 30.91 
Výroba motocyklů
34.20 
Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů
29.20 
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
34.30 
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů
28.11 
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29.32 
Code: 29.32 
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů
35 
VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
35.11 
Stavba a opravy lodí
30.11 
Stavba lodí a plavidel
33.15 
Code: 33.15 
Opravy a údržba lodí a člunů
35.12 
Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů
30.12 
Stavba rekreačních a sportovních člunů
33.15 
Code: 33.15 
Opravy a údržba lodí a člunů

Page 13/26  
Top