CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Výroba zámků a kování
33.11 
Opravy kovodělných výrobků
28.71 
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
25.91 
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
28.72 
Výroba drobných kovových obalů
25.92 
Výroba drobných kovových obalů
28.73 
Výroba drátěných výrobků
25.93 
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
28.74 
Výroba spojovacích materiálů, řetězů a pružin
25.93 
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.94 
Code: 25.94 
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
28.75 
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
25.71 
Výroba nožířských výrobků
25.72 
Code: 25.72 
Výroba zámků a kování
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
29 
VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
29.11 
Výroba motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28.11 
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.12 
Výroba čerpadel a kompresorů
28.11 
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28.12 
Code: 28.12 
Výroba hydraulických zařízení
28.13 
Code: 28.13 
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.13 
Výroba potrubních armatur
28.12 
Výroba hydraulických zařízení
28.14 
Code: 28.14 
Výroba ostatních potrubních armatur
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.14 
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.15 
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.21 
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
28.21 
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.22 
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28.22 
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
43.29 
Code: 43.29 
Ostatní stavební instalace
29.23 
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.25 
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.24 
Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n.
28.29 
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
33.13 
Code: 33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
29.31 
Výroba zemědělských a lesnických traktorů
28.30 
Výroba zemědělských a lesnických strojů
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
29.32 
Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů
28.30 
Výroba zemědělských a lesnických strojů
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
95.22 
Code: 95.22 
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a a zahradu

Page 10/26  
Top