CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.21 
55.23 
Code: 55.23 
55.30 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.21 
55.22 
Code: 55.22 
55.90 
Други места за настаняване
55.23 
56.10 
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
55.30 
56.21 
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
55.52 
56.29 
Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
55.51 
55.52 
Code: 55.52 
56.30 
Дейност на питейни заведения
55.40 
58.11 
Издаване на книги
22.11 
72.40 
Code: 72.40 
58.12 
Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
22.11 
72.40 
Code: 72.40 
58.13 
Издаване на вестници
22.12 
72.40 
Code: 72.40 
58.14 
Издаване на списания и други периодични издания
22.13 
72.40 
Code: 72.40 
58.19 
Друга издателска дейност
22.15 
22.22 
Code: 22.22 
72.40 
Code: 72.40 
58.21 
Издаване на компютърни игри
72.21 
72.40 
Code: 72.40 
58.29 
Издаване на други програмни продукти
72.21 
72.40 
Code: 72.40 
59.11 
Производство на филми и телевизионни предавания
92.11 
92.20 
Code: 92.20 
59.12 
Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
92.11 
59.13 
Разпространение на филми и телевизионни предавания
92.12 
59.14 
Прожектиране на филми
92.13 
59.20 
Звукозаписване и издаване на музика
22.14 
72.40 
Code: 72.40 
74.87 
Code: 74.87 
92.11 
Code: 92.11 
92.20 
Code: 92.20 
60.10 
Създаване и излъчване на радиопрограми
64.20 
72.40 
Code: 72.40 
92.20 
Code: 92.20 
60.20 
Създаване и излъчване на телевизионни програми
64.20 
72.40 
Code: 72.40 

Page 20/26  
Top