CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
29.56 
28.95 
Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
29.55 
28.96 
Производство на машини за каучук или пластмаси
29.56 
28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
29.52 
29.56 
Code: 29.56 
31.62 
Code: 31.62 
33.20 
Code: 33.20 
33.40 
Code: 33.40 
35.30 
Code: 35.30 
36.50 
Code: 36.50 
36.63 
Code: 36.63 
29.10 
Производство на автомобили и техните двигатели
34.10 
29.20 
Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
34.20 
29.31 
Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
31.61 
31.62 
Code: 31.62 
29.32 
Производство на други части и принадлежности за автомобили
34.30 
36.11 
Code: 36.11 
30.11 
Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
35.11 
36.11 
Code: 36.11 
30.12 
Строителство на плавателни съдове за отдих
35.12 
30.20 
Производство на локомотиви, мотриси и вагони
31.62 
35.20 
Code: 35.20 
36.11 
Code: 36.11 
30.30 
Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
29.60 
35.30 
Code: 35.30 
36.11 
Code: 36.11 
30.40 
Производство на бойни бронирани транспортни машини
29.60 
30.91 
Производство на мотоциклети и техните двигатели
34.10 
35.41 
Code: 35.41 
30.92 
Производство на велосипеди и инвалидни колички
35.42 
35.43 
Code: 35.43 
36.63 
Code: 36.63 
30.99 
Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
35.50 
31.01 
Производство на мебели за офиси и магазини
35.50 
36.11 
Code: 36.11 
36.12 
Code: 36.12 
31.02 
Производство на кухненски мебели
36.11 
36.13 
Code: 36.13 
31.03 
Производство на матраци и дюшеци
36.15 
31.09 
Производство на други мебели
36.11 

Page 11/26  
Top