CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Производство на чугун, стомана и феросплави
27.10 
24.20 
Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
27.22 
24.31 
Студено изтегляне на пръти
27.31 
24.32 
Студено валцуване на тесни ленти
27.32 
24.33 
Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
27.33 
28.11 
Code: 28.11 
24.34 
Студено изтегляне на тел
27.34 
24.41 
Производство на благородни метали
27.41 
24.42 
Производство на алуминий
27.42 
24.43 
Производство на олово, цинк, калай
27.43 
24.44 
Производство на мед
27.44 
24.45 
Производство на други цветни метали
27.45 
24.46 
Преработка на ядрено гориво
23.30 
24.51 
Леене на чугун
27.21 
27.51 
Code: 27.51 
24.52 
Леене на стомана
27.52 
24.53 
Леене на леки метали
27.53 
24.54 
Леене на други метали
27.54 
25.11 
Производство на метални конструкции и части от тях
28.11 
25.12 
Производство на метална дограма
28.12 
25.21 
Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
28.22 
25.29 
Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
28.21 
25.30 
Производство на парни котли, без котли за централно отопление
28.30 
25.40 
Производство на въоръжение и боеприпаси
29.60 
25.50 
Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
28.40 
25.61 
Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
28.51 
25.62 
Механично обработване на метал
28.52 
25.71 
Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
28.61 
28.75 
Code: 28.75 
25.72 
Производство на строителен и мебелен обков
28.63 
28.75 
Code: 28.75 
25.73 
Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
28.62 
29.56 
Code: 29.56 
25.91 
Производство на варели и подобни съдове от стомана
28.71 
25.92 
Производство на леки опаковки от метал
28.72 
25.93 
Производство на изделия от тел, вериги и пружини
28.73 
28.74 
Code: 28.74 
25.94 
Производство на свързващи елементи
28.74 
25.99 
Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
27.43 
28.75 
Code: 28.75 

Page 8/26  
Top