CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
25.11 
25.12 
Code: 25.12 
22.19 
Производство на други изделия от каучук
19.30 
25.13 
Code: 25.13 
36.62 
Code: 36.62 
36.63 
Code: 36.63 
22.21 
Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
25.21 
22.22 
Производство на опаковки от пластмаси
25.22 
22.23 
Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
21.24 
25.23 
Code: 25.23 
36.63 
Code: 36.63 
22.29 
Производство на други изделия от пластмаси
19.30 
25.24 
Code: 25.24 
36.63 
Code: 36.63 
23.11 
Производство на необработено плоско стъкло
26.11 
23.12 
Формуване и обработване на плоско стъкло
26.12 
23.13 
Производство на опаковки и домакинско стъкло
26.13 
23.14 
Производство на стъклени влакна
26.14 
23.19 
Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
26.15 
23.20 
Производство на огнеупорни изделия
26.26 
23.31 
Производство на керамични плочки
26.30 
23.32 
Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
26.40 
23.41 
Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
26.21 
23.42 
Производство на санитарна керамика
26.22 
23.43 
Производство на керамични изолатори
26.23 
23.44 
Производство на друга техническа керамика
26.24 
31.62 
Code: 31.62 
23.49 
Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
26.25 
23.51 
Производство на цимент
26.51 
23.52 
Производство на вар и гипс
26.52 
26.53 
Code: 26.53 
23.61 
Производство на изделия от бетон за строителството
26.61 
23.62 
Производство на изделия от гипс за строителството
26.62 
23.63 
Производство на готови бетонови смеси
26.63 
23.64 
Производство на неогнеупорни строителни разтвори
26.64 
23.65 
Производство на влакнесто-циментови изделия
26.65 
23.69 
Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
26.66 
23.70 
Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
26.70 
23.91 
Производство на абразивни изделия
26.81 
23.99 
Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде
26.82 

Page 7/26  
Top