CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
13.94 
Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
17.52 
13.95 
Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
17.53 
13.96 
Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
17.54 
13.99 
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
17.54 
36.63 
Code: 36.63 
14.11 
Производство на облекло от обработени меки кожи
18.10 
14.12 
Производство на работно облекло
18.21 
14.13 
Производство на горно облекло, без работно
18.22 
14.14 
Производство на долно облекло
18.23 
14.19 
Производство на друго облекло и допълнения за облекло
17.71 
18.24 
Code: 18.24 
14.20 
Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
18.30 
14.31 
Производство на чорапи и чорапогащи
17.71 
14.39 
Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
17.72 
15.11 
Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
18.30 
19.10 
Code: 19.10 
15.12 
Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
19.20 
36.63 
Code: 36.63 
15.20 
Производство на обувки
19.30 
16.10 
Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
02.01 
20.10 
Code: 20.10 
16.21 
Производство на фурнир и дървесни плочи
20.20 
16.22 
Производство на сглобени паркетни плочи
20.30 
16.23 
Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
20.30 
16.24 
Производство на опаковки от дървен материал
20.40 
16.29 
Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
19.30 
20.51 
Code: 20.51 
20.52 
Code: 20.52 
36.63 
Code: 36.63 
17.11 
Производство на влакнести полуфабрикати
21.11 
17.12 
Производство на хартия и картон
21.12 
17.21 
Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
21.21 
17.22 
Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.54 
21.22 
Code: 21.22 
17.23 
Производство на канцеларски материали от хартия и картон
21.23 
22.22 
Code: 22.22 
17.24 
Производство на тапети и подобни стенни облицовки
21.24 
17.29 
Производство на други изделия от хартия и картон
21.25 
36.63 
Code: 36.63 
18.11 
Печатане на вестници
22.21 

Page 5/26  
Top