CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
10.85 
Производство на готови ястия
15.81 
15.85 
Code: 15.85 
10.86 
Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
15.88 
10.89 
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
15.13 
15.62 
Code: 15.62 
15.81 
Code: 15.81 
15.89 
Code: 15.89 
10.91 
Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
15.71 
10.92 
Производство на готови храни за домашни любимци
15.72 
11.01 
Производство на спиртни напитки
15.91 
15.92 
Code: 15.92 
51.34 
Code: 51.34 
11.02 
Производство на вина от грозде
01.13 
15.93 
Code: 15.93 
51.34 
Code: 51.34 
11.03 
Производство на други ферментирали напитки
15.94 
11.04 
Производство на други недестилирани алкохолни напитки
15.95 
11.05 
Производство на пиво
15.96 
11.06 
Производство на малц
15.97 
11.07 
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
15.98 
12.00 
Производство на тютюневи изделия
16.00 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.11 
17.12 
Code: 17.12 
17.13 
Code: 17.13 
17.14 
Code: 17.14 
17.15 
Code: 17.15 
17.16 
Code: 17.16 
17.17 
Code: 17.17 
13.20 
Производство на тъкани
17.21 
17.22 
Code: 17.22 
17.23 
Code: 17.23 
17.24 
Code: 17.24 
17.25 
Code: 17.25 
18.30 
Code: 18.30 
13.30 
Облагородяване на прежди, платове и облекло
17.30 
52.74 
Code: 52.74 
13.91 
Производство на плетени платове
17.60 
18.30 
Code: 18.30 
13.92 
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
17.40 
13.93 
Производство на килими и текстилни подови настилки
17.51 

Page 4/26  
Top