CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
95.23 
Поправка на обувки и кожени изделия
52.74 
95.24 
Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
36.11 
36.12 
Code: 36.12 
36.13 
Code: 36.13 
36.14 
Code: 36.14 
95.25 
Ремонт на часовници и бижута
52.73 
95.29 
Ремонт на други лични и домакински вещи
17.40 
36.30 
Code: 36.30 
52.74 
Code: 52.74 
96.01 
Пране и химическо чистене
93.01 
96.02 
Фризьорски и козметични услуги
93.02 
96.03 
Организиране на погребения и свързани с тях услуги
93.03 
96.04 
Поддържане на добро физическо състояние
93.04 
96.09 
Други персонални услуги, некласифицирани другаде
93.05 
97.00 
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
95.00 
98.10 
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
96.00 
98.20 
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
97.00 
99.00 
Дейности на екстериториални организации и служби
99.00 

Page 26/26  
Top