CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.76 
Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
51.56 
46.77 
Търговия на едро с отпадъци и скрап
51.57 
46.90 
Неспециализирана търговия на едро
51.90 
47.11 
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
52.11 
47.19 
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
52.12 
47.21 
Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
52.21 
52.27 
Code: 52.27 
47.22 
Търговия на дребно с месо и месни продукти
52.22 
47.23 
Търговия на дребно с риба и други морски храни
52.23 
47.24 
Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия
52.24 
47.25 
Търговия на дребно с напитки
52.25 
47.26 
Търговия на дребно с тютюневи изделия
52.26 
47.29 
Търговия на дребно с други хранителни стоки
52.27 
47.30 
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
50.50 
47.41 
Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
52.48 
47.42 
Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
52.48 
47.43 
Търговия на дребно с битова електроника
52.45 
47.51 
Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки
52.41 
47.52 
Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
52.46 
47.53 
Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития
52.44 
52.48 
Code: 52.48 
47.54 
Търговия на дребно с битови електроуреди
52.45 
47.59 
Търговия на дребно с мебели, осветители и с други стоки за бита, некласифицирани другаде
52.44 
52.45 
Code: 52.45 
52.48 
Code: 52.48 
47.61 
Търговия на дребно с книги
52.47 
47.62 
Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
52.47 
47.63 
Търговия на дребно с аудио и видео записи
52.45 
47.64 
Търговия на дребно със спортни стоки
52.48 
47.65 
Търговия на дребно с игри и играчки
52.48 
47.71 
Търговия на дребно с облекло
52.42 
47.72 
Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
52.43 
47.73 
Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
52.31 
47.74 
Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
52.32 
47.75 
Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
52.33 
47.76 
Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях
52.48 
47.77 
Търговия на дребно с часовници и бижутерия
52.48 
47.78 
Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
52.48 
47.79 
Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
52.50 
52.63 
Code: 52.63 

Page 18/26  
Top