CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.31 
Търговия на едро с плодове и зеленчуци
51.31 
51.38 
Code: 51.38 
46.32 
Търговия на едро с месо и месни продукти
51.32 
46.33 
Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
51.33 
46.34 
Търговия на едро с напитки
51.34 
46.35 
Търговия на едро с тютюневи изделия
51.35 
46.36 
Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
51.36 
46.37 
Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
51.37 
46.38 
Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
51.38 
46.39 
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
51.39 
46.41 
Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
51.41 
46.42 
Търговия на едро с облекло и обувки
51.42 
46.43 
Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
51.43 
51.47 
Code: 51.47 
46.44 
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
51.44 
46.45 
Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
51.45 
46.46 
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
51.46 
46.47 
Търговия на едро с мебели, килими и осветители
51.43 
51.47 
Code: 51.47 
46.48 
Търговия на едро с часовници и бижутерия
51.47 
46.49 
Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
51.44 
51.47 
Code: 51.47 
46.51 
Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
51.84 
46.52 
Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
51.43 
51.86 
Code: 51.86 
46.61 
Търговия на едро с машини и обрудване за селското и горското стопанство и части за тях
51.88 
46.62 
Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
51.81 
46.63 
Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
51.82 
46.64 
Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
51.83 
46.65 
Търговия на едро с офис мебели
51.85 
46.66 
Търговия на едро с друга офис техника, без компютри
51.85 
46.69 
Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде и части за тях
51.87 
46.71 
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
51.51 
46.72 
Търговия на едро с метали и руди
51.52 
46.73 
Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
51.44 
51.47 
Code: 51.47 
51.53 
Code: 51.53 
46.74 
Търговия на едро с железария и арматурни изделия
51.54 
46.75 
Търговия на едро с химични вещества и продукти
51.55 
46.76 
Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
51.55 

Page 17/26  
Top