CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Ремонт на метални изделия
34.20 
35.50 
Code: 35.50 
33.12 
Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28.52 
29.11 
Code: 29.11 
29.12 
Code: 29.12 
29.13 
Code: 29.13 
29.14 
Code: 29.14 
29.21 
Code: 29.21 
29.22 
Code: 29.22 
29.23 
Code: 29.23 
29.24 
Code: 29.24 
29.31 
Code: 29.31 
29.32 
Code: 29.32 
29.41 
Code: 29.41 
29.42 
Code: 29.42 
29.43 
Code: 29.43 
29.51 
Code: 29.51 
29.52 
Code: 29.52 
29.53 
Code: 29.53 
29.54 
Code: 29.54 
29.55 
Code: 29.55 
29.56 
Code: 29.56 
72.50 
Code: 72.50 
33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
29.24 
31.10 
Code: 31.10 
31.62 
Code: 31.62 
32.10 
Code: 32.10 
32.30 
Code: 32.30 
33.10 
Code: 33.10 
33.20 
Code: 33.20 
33.40 
Code: 33.40 
33.50 
Code: 33.50 
33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
29.71 
31.10 
Code: 31.10 
31.20 
Code: 31.20 
31.62 
Code: 31.62 
33.10 
Code: 33.10 
33.20 
Code: 33.20 
33.15 
Ремонт и поддържане на плавателни съдове
35.11 
35.12 
Code: 35.12 

Page 13/26  
Top