CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Производство на други електрически съоръжения
31.20 
31.30 
Code: 31.30 
31.62 
Code: 31.62 
32.10 
Code: 32.10 
28.11 
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
29.11 
29.12 
Code: 29.12 
34.30 
Code: 34.30 
28.12 
Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
29.12 
29.13 
Code: 29.13 
28.13 
Производство на други помпи и компресори
29.12 
28.14 
Производство на арматурни изделия
29.13 
28.15 
Производство на лагери, предавки и съединители
29.14 
28.21 
Производство на пещи и горелки
29.21 
29.71 
Code: 29.71 
29.72 
Code: 29.72 
28.22 
Производство на подемно-транспортни машини
29.22 
35.50 
Code: 35.50 
28.23 
Производство на офис техника, без компютърната
30.01 
32.30 
Code: 32.30 
36.12 
Code: 36.12 
28.24 
Производство на преносими инструменти с вграден двигател
29.41 
28.25 
Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
29.23 
29.71 
Code: 29.71 
28.29 
Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
29.24 
29.43 
Code: 29.43 
33.20 
Code: 33.20 
28.30 
Производство на машини за селското и горското стопанство
29.31 
29.32 
Code: 29.32 
29.53 
Code: 29.53 
28.41 
Производство на машини за обработка на метал
28.62 
29.42 
Code: 29.42 
28.49 
Производство на други обработващи машини
28.62 
29.43 
Code: 29.43 
31.62 
Code: 31.62 
28.91 
Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
29.51 
28.92 
Производство на машини за добива и строителството
28.62 
29.52 
Code: 29.52 
34.10 
Code: 34.10 
28.93 
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
29.53 
28.94 
Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
29.54 

Page 10/26  
Top