CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.12 
Отглеждане на ориз
01.11 
01.13 
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.14 
Отглеждане на захарна тръстика
01.11 
01.15 
Отглеждане на тютюн
01.11 
01.16 
Отглеждане на влакнодайни растения
01.11 
01.19 
Отглеждане на други едногодишни растения
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.21 
Отглеждане на грозде
01.13 
01.22 
Отглеждане на тропични и субтропични плодове
01.13 
01.23 
Отглеждане на цитрусови плодове
01.13 
01.24 
Отглеждане на семкови и костилкови плодове
01.13 
01.25 
Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.26 
Отглеждане на маслосъдържащи плодове
01.11 
01.13 
Code: 01.13 
01.27 
Отглеждане на растения за напитки
01.13 
01.28 
Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.29 
Отглеждане на други многогодишни насаждения
01.11 
02.01 
Code: 02.01 
01.30 
Дейности на разсадници, без горските
01.12 
01.41 
Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление
01.21 
01.42 
Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление
01.21 
01.43 
Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри
01.22 
01.44 
Отглеждане на камили, лами и подобни животни
01.25 
01.45 
Отглеждане на дребен рогат добитък
01.22 
01.46 
Отглеждане на свине
01.23 
01.47 
Отглеждане на домашни птици
01.24 
01.49 
Отглеждане на други животни
01.22 
01.25 
Code: 01.25 
01.50 
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
01.30 
01.61 
Спомагателни дейности в растениевъдството
01.41 
01.62 
Спомагателни дейности в животновъдството
01.42 
92.72 
Code: 92.72 
01.63 
Дейности след прибиране на реколтата
01.11 
01.13 
Code: 01.13 

Page 1/26  
Top