CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
24.31 
Студено изтегляне на пръти
27.32 
24.32 
Студено валцуване на тесни ленти
27.33 
24.33 
Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
27.34 
24.34 
Студено изтегляне на тел
27.41 
24.41 
Производство на благородни метали
27.42 
24.42 
Производство на алуминий
27.43 
24.43 
Производство на олово, цинк, калай
25.99 
Code: 25.99 
Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
27.44 
24.44 
Производство на мед
27.45 
24.45 
Производство на други цветни метали
27.51 
24.51 
Леене на чугун
27.52 
24.52 
Леене на стомана
27.53 
24.53 
Леене на леки метали
27.54 
24.54 
Леене на други метали
28 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
28.11 
24.33 
Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
25.11 
Code: 25.11 
Производство на метални конструкции и части от тях
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
41.20 
Code: 41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
28.12 
25.12 
Производство на метална дограма
43.32 
Code: 43.32 
Монтаж на дограма и дърводелски работи
28.21 
25.29 
Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
28.22 
25.21 
Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
43.22 
Code: 43.22 
Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
28.30 
25.30 
Производство на парни котли, без котли за централно отопление
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
28.40 
25.50 
Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
28.51 
25.61 
Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
28.52 
25.62 
Механично обработване на метал
33.12 
Code: 33.12 
Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28.61 
25.71 
Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
28.62 
25.73 
Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
28.41 
Code: 28.41 
Производство на машини за обработка на метал
28.49 
Code: 28.49 
Производство на други обработващи машини
28.92 
Code: 28.92 
Производство на машини за добива и строителството
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
28.63 
25.72 
Производство на строителен и мебелен обков

Page 9/26  
Top