CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
38.12 
Събиране на опасни отпадъци
38.22 
Code: 38.22 
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
24.11 
20.11 
Производство на промишлени газове
24.12 
20.12 
Производство на багрила и пигменти
24.13 
20.13 
Производство на други основни неорганични химични вещества
24.14 
19.10 
Производство на кокс и продукти на коксуването
20.14 
Code: 20.14 
Производство на други основни органични химични вещества
24.15 
20.15 
Производство на азотни съединения и торове
38.21 
Code: 38.21 
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
24.16 
20.16 
Производство на полимери в първични форми
24.17 
20.17 
Производство на синтетичен каучук в първични форми
24.20 
20.20 
Производство на пестициди и други агрохимикали
24.30 
20.30 
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
24.41 
21.10 
Производство на лекарствени вещества
24.42 
21.20 
Производство на лекарствени продукти
32.50 
Code: 32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
24.51 
20.41 
Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
20.42 
Code: 20.42 
Производство на парфюми и тоалетни продукти
24.52 
20.42 
Производство на парфюми и тоалетни продукти
24.61 
20.51 
Производство на експлозиви
24.62 
20.52 
Производство на лепила
20.59 
Code: 20.59 
Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
24.63 
20.53 
Производство на етерични масла
24.64 
20.59 
Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
24.65 
26.80 
Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
24.66 
20.59 
Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
26.11 
Code: 26.11 
Производство на електронни елементи
24.70 
20.60 
Производство на изкуствени и синтетични влакна
25.11 
22.11 
Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
25.12 
22.11 
Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
25.13 
22.19 
Производство на други изделия от каучук
32.50 
Code: 32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
25.21 
22.21 
Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
33.20 
Code: 33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
25.22 
22.22 
Производство на опаковки от пластмаси
25.23 
22.23 
Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
27.33 
Code: 27.33 
Производство на електроинсталационни изделия

Page 7/26  
Top