CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
17.40 
13.92 
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
32.50 
Code: 32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
95.29 
Code: 95.29 
Ремонт на други лични и домакински вещи
17.51 
13.93 
Производство на килими и текстилни подови настилки
17.52 
13.94 
Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
17.53 
13.95 
Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
17.54 
13.96 
Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99 
Code: 13.99 
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
17.22 
Code: 17.22 
Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.60 
13.91 
Производство на плетени платове
17.71 
14.19 
Производство на друго облекло и допълнения за облекло
14.31 
Code: 14.31 
Производство на чорапи и чорапогащи
17.72 
14.39 
Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
18.10 
14.11 
Производство на облекло от обработени меки кожи
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
18.21 
14.12 
Производство на работно облекло
18.22 
14.13 
Производство на горно облекло, без работно
18.23 
14.14 
Производство на долно облекло
18.24 
14.19 
Производство на друго облекло и допълнения за облекло
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
18.30 
13.20 
Производство на тъкани
13.91 
Code: 13.91 
Производство на плетени платове
14.20 
Code: 14.20 
Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
15.11 
Code: 15.11 
Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
19.10 
15.11 
Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
19.20 
15.12 
Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
19.30 
15.20 
Производство на обувки
16.29 
Code: 16.29 
Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
22.19 
Code: 22.19 
Производство на други изделия от каучук
22.29 
Code: 22.29 
Производство на други изделия от пластмаси
32.30 
Code: 32.30 
Производство на спортни стоки
20.10 
16.10 
Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
20.20 
16.21 
Производство на фурнир и дървесни плочи
20.30 
16.22 
Производство на сглобени паркетни плочи
16.23 
Code: 16.23 
Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
41.20 
Code: 41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.32 
Code: 43.32 
Монтаж на дограма и дърводелски работи

Page 5/26  
Top