CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
15.61 
10.61 
Производство на мелничарски продукти
15.62 
10.62 
Производство на нишесте и нишестени продукти
10.89 
Code: 10.89 
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
15.71 
10.91 
Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
15.72 
10.92 
Производство на готови храни за домашни любимци
15.81 
10.71 
Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
10.85 
Code: 10.85 
Производство на готови ястия
10.89 
Code: 10.89 
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
15.82 
10.72 
Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
15.83 
10.81 
Производство на захар
15.84 
10.82 
Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
15.85 
10.73 
Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
10.85 
Code: 10.85 
Производство на готови ястия
15.86 
10.83 
Преработка на кафе и чай
15.87 
10.84 
Производство на хранителни подправки и овкусители
15.88 
10.86 
Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
15.89 
10.89 
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
15.91 
11.01 
Производство на спиртни напитки
15.92 
11.01 
Производство на спиртни напитки
20.14 
Code: 20.14 
Производство на други основни органични химични вещества
15.93 
11.02 
Производство на вина от грозде
15.94 
11.03 
Производство на други ферментирали напитки
15.95 
11.04 
Производство на други недестилирани алкохолни напитки
15.96 
11.05 
Производство на пиво
15.97 
11.06 
Производство на малц
15.98 
11.07 
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
16.00 
12.00 
Производство на тютюневи изделия
17.11 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.12 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.13 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.14 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.15 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.16 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.17 
13.10 
Подготовка и предене на текстилни влакна
17.21 
13.20 
Производство на тъкани
17.22 
13.20 
Производство на тъкани
17.23 
13.20 
Производство на тъкани
17.24 
13.20 
Производство на тъкани
17.25 
13.20 
Производство на тъкани
17.30 
13.30 
Облагородяване на прежди, платове и облекло

Page 4/26  
Top