CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
93.19 
Други дейности в областта на спорта
93.29 
Code: 93.29 
Други дейности, свързани с развлечения и отдих
92.71 
92.00 
Организиране на хазартни игри
92.72 
01.62 
Спомагателни дейности в животновъдството
78.10 
Code: 78.10 
Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
79.90 
Code: 79.90 
Други дейности, свързани с пътувания и резервации
93.29 
Code: 93.29 
Други дейности, свързани с развлечения и отдих
93.01 
96.01 
Пране и химическо чистене
93.02 
96.02 
Фризьорски и козметични услуги
93.03 
96.03 
Организиране на погребения и свързани с тях услуги
93.04 
93.13 
Дейност на фитнес центрове и зали
96.04 
Code: 96.04 
Поддържане на добро физическо състояние
93.05 
85.51 
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
96.09 
Code: 96.09 
Други персонални услуги, некласифицирани другаде
95.00 
97.00 
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
96.00 
98.10 
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
97.00 
98.20 
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
99.00 
99.00 
Дейности на екстериториални организации и служби

Page 26/26  
Top