CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
52.48 
47.42 
Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
47.53 
Code: 47.53 
Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития
47.59 
Code: 47.59 
Търговия на дребно с мебели, осветители и с други стоки за бита, некласифицирани другаде
47.64 
Code: 47.64 
Търговия на дребно със спортни стоки
47.65 
Code: 47.65 
Търговия на дребно с игри и играчки
47.76 
Code: 47.76 
Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях
47.77 
Code: 47.77 
Търговия на дребно с часовници и бижутерия
47.78 
Code: 47.78 
Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
52.50 
47.79 
Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
52.61 
47.91 
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
52.62 
47.81 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.82 
Code: 47.82 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки
47.89 
Code: 47.89 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
52.63 
47.79 
Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
47.91 
Code: 47.91 
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
47.99 
Code: 47.99 
Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
52.71 
95.23 
Поправка на обувки и кожени изделия
52.72 
95.21 
Ремонт на битова електроника
95.22 
Code: 95.22 
Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
52.73 
95.25 
Ремонт на часовници и бижута
52.74 
13.30 
Облагородяване на прежди, платове и облекло
95.12 
Code: 95.12 
Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.23 
Code: 95.23 
Поправка на обувки и кожени изделия
95.29 
Code: 95.29 
Ремонт на други лични и домакински вещи
55.10 
55.10 
Хотели и подобни места за настаняване
55.21 
55.20 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.30 
Code: 55.30 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.22 
55.30 
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.23 
55.20 
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.90 
Code: 55.90 
Други места за настаняване
55.30 
56.10 
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
55.40 
56.30 
Дейност на питейни заведения
55.51 
56.29 
Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
55.52 
56.21 
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
56.29 
Code: 56.29 
Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
60.10 
49.10 
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.20 
Code: 49.20 
Товарен железопътен транспорт
52.21 
Code: 52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
60.21 
49.31 
Пътнически градски и крайградски транспорт
49.39 
Code: 49.39 
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

Page 19/26  
Top