CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
46.75 
Търговия на едро с химични вещества и продукти
46.76 
Code: 46.76 
Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
51.56 
46.76 
Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
51.57 
46.77 
Търговия на едро с отпадъци и скрап
51.81 
46.62 
Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
51.82 
46.63 
Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
51.83 
46.64 
Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
51.84 
46.51 
Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
51.85 
46.65 
Търговия на едро с офис мебели
46.66 
Code: 46.66 
Търговия на едро с друга офис техника, без компютри
51.86 
46.52 
Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
51.87 
46.69 
Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде и части за тях
51.88 
46.61 
Търговия на едро с машини и обрудване за селското и горското стопанство и части за тях
51.90 
46.90 
Неспециализирана търговия на едро
52.11 
47.11 
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
52.12 
47.19 
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
52.21 
47.21 
Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
52.22 
47.22 
Търговия на дребно с месо и месни продукти
52.23 
47.23 
Търговия на дребно с риба и други морски храни
52.24 
47.24 
Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия
52.25 
47.25 
Търговия на дребно с напитки
52.26 
47.26 
Търговия на дребно с тютюневи изделия
52.27 
47.21 
Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
47.29 
Code: 47.29 
Търговия на дребно с други хранителни стоки
52.31 
47.73 
Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
52.32 
47.74 
Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
52.33 
47.75 
Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
52.41 
47.51 
Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки
52.42 
47.71 
Търговия на дребно с облекло
52.43 
47.72 
Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
52.44 
47.53 
Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития
47.59 
Code: 47.59 
Търговия на дребно с мебели, осветители и с други стоки за бита, некласифицирани другаде
52.45 
47.43 
Търговия на дребно с битова електроника
47.54 
Code: 47.54 
Търговия на дребно с битови електроуреди
47.59 
Code: 47.59 
Търговия на дребно с мебели, осветители и с други стоки за бита, некласифицирани другаде
47.63 
Code: 47.63 
Търговия на дребно с аудио и видео записи
52.46 
47.52 
Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
52.47 
47.61 
Търговия на дребно с книги
47.62 
Code: 47.62 
Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
52.48 
47.41 
Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

Page 18/26  
Top