CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.17 
46.17 
Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
51.18 
46.18 
Специализирано търговско посредничество с други групи стоки
51.19 
46.19 
Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
51.21 
46.21 
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
51.22 
46.22 
Търговия на едро с цветя и растения
51.23 
46.23 
Търговия на едро с живи животни
51.24 
46.24 
Търговия на едро със сурови и обработени кожи
51.25 
46.21 
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
51.31 
10.39 
Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
46.31 
Code: 46.31 
Търговия на едро с плодове и зеленчуци
51.32 
46.32 
Търговия на едро с месо и месни продукти
51.33 
46.33 
Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
51.34 
11.01 
Производство на спиртни напитки
11.02 
Code: 11.02 
Производство на вина от грозде
46.34 
Code: 46.34 
Търговия на едро с напитки
51.35 
46.35 
Търговия на едро с тютюневи изделия
51.36 
46.36 
Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
51.37 
46.37 
Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
51.38 
46.31 
Търговия на едро с плодове и зеленчуци
46.38 
Code: 46.38 
Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
51.39 
46.39 
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
51.41 
46.41 
Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
51.42 
46.42 
Търговия на едро с облекло и обувки
51.43 
46.43 
Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
46.47 
Code: 46.47 
Търговия на едро с мебели, килими и осветители
46.52 
Code: 46.52 
Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
51.44 
46.44 
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
46.49 
Code: 46.49 
Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
46.73 
Code: 46.73 
Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
51.45 
46.45 
Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
51.46 
46.46 
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
51.47 
46.43 
Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
46.47 
Code: 46.47 
Търговия на едро с мебели, килими и осветители
46.48 
Code: 46.48 
Търговия на едро с часовници и бижутерия
46.49 
Code: 46.49 
Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
46.73 
Code: 46.73 
Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
51.51 
46.71 
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
51.52 
46.72 
Търговия на едро с метали и руди
51.53 
46.73 
Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
51.54 
46.74 
Търговия на едро с железария и арматурни изделия

Page 17/26  
Top