CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
43.91 
Покривни работи
43.99 
Code: 43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
45.23 
41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.11 
Code: 42.11 
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.12 
Code: 42.12 
Строителство на подземни и надземни релсови пътища
42.99 
Code: 42.99 
Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
45.24 
42.21 
Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 
Code: 42.91 
Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 
Code: 43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
45.25 
42.21 
Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
43.99 
Code: 43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
45.31 
43.21 
Изграждане на електрически инсталации
43.22 
Code: 43.22 
Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 
Code: 43.29 
Изграждане на други инсталации
80.20 
Code: 80.20 
Дейности в областта на технически системи за сигурност
45.32 
43.29 
Изграждане на други инсталации
45.33 
43.22 
Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
45.34 
43.21 
Изграждане на електрически инсталации
43.29 
Code: 43.29 
Изграждане на други инсталации
45.41 
43.31 
Полагане на мазилки
45.42 
43.32 
Монтаж на дограма и дърводелски работи
45.43 
43.33 
Полагане на облицовки и настилки
45.44 
43.34 
Боядисване и стъклопоставяне
45.45 
43.39 
Други довършителни строителни дейности
43.99 
Code: 43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
45.50 
43.99 
Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
50.10 
45.11 
Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.19 
Code: 45.19 
Търговия с други автомобили над 3.5 т
50.20 
45.20 
Техническо обслужване и ремонт на автомобили
52.21 
Code: 52.21 
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
50.30 
45.31 
Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
45.32 
Code: 45.32 
Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили
50.40 
45.40 
Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
50.50 
47.30 
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
51.11 
46.11 
Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
51.12 
46.12 
Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
51.13 
46.13 
Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
51.14 
46.14 
Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
51.15 
46.15 
Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
51.16 
46.16 
Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия

Page 16/26  
Top