CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
30.20 
Производство на локомотиви, мотриси и вагони
33.17 
Code: 33.17 
Ремонт и поддържане на други превозни средства
35.30 
28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
30.30 
Code: 30.30 
Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
33.16 
Code: 33.16 
Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
35.41 
30.91 
Производство на мотоциклети и техните двигатели
35.42 
30.92 
Производство на велосипеди и инвалидни колички
35.43 
30.92 
Производство на велосипеди и инвалидни колички
33.17 
Code: 33.17 
Ремонт и поддържане на други превозни средства
35.50 
28.22 
Производство на подемно-транспортни машини
30.99 
Code: 30.99 
Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
31.01 
Code: 31.01 
Производство на мебели за офиси и магазини
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
33.17 
Code: 33.17 
Ремонт и поддържане на други превозни средства
36 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
36.11 
29.32 
Производство на други части и принадлежности за автомобили
30.11 
Code: 30.11 
Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
30.20 
Code: 30.20 
Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.30 
Code: 30.30 
Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
31.01 
Code: 31.01 
Производство на мебели за офиси и магазини
31.02 
Code: 31.02 
Производство на кухненски мебели
31.09 
Code: 31.09 
Производство на други мебели
95.24 
Code: 95.24 
Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
36.12 
28.23 
Производство на офис техника, без компютърната
31.01 
Code: 31.01 
Производство на мебели за офиси и магазини
95.24 
Code: 95.24 
Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
36.13 
31.02 
Производство на кухненски мебели
95.24 
Code: 95.24 
Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
36.14 
31.09 
Производство на други мебели
95.24 
Code: 95.24 
Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
36.15 
31.03 
Производство на матраци и дюшеци
36.21 
32.11 
Сечене на монети
36.22 
32.12 
Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
36.30 
32.20 
Производство на музикални инструменти
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
95.29 
Code: 95.29 
Ремонт на други лични и домакински вещи
36.40 
32.30 
Производство на спортни стоки
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
36.50 
26.40 
Производство на битова електроника
28.99 
Code: 28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

Page 14/26  
Top