CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
01.11 
Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
01.12 
Code: 01.12 
Отглеждане на ориз
01.13 
Code: 01.13 
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
01.14 
Code: 01.14 
Отглеждане на захарна тръстика
01.15 
Code: 01.15 
Отглеждане на тютюн
01.16 
Code: 01.16 
Отглеждане на влакнодайни растения
01.19 
Code: 01.19 
Отглеждане на други едногодишни растения
01.26 
Code: 01.26 
Отглеждане на маслосъдържащи плодове
01.28 
Code: 01.28 
Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.29 
Code: 01.29 
Отглеждане на други многогодишни насаждения
01.63 
Code: 01.63 
Дейности след прибиране на реколтата
01.64 
Code: 01.64 
Обработка на семена за посев
01.12 
01.11 
Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
01.13 
Code: 01.13 
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
01.19 
Code: 01.19 
Отглеждане на други едногодишни растения
01.25 
Code: 01.25 
Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
01.28 
Code: 01.28 
Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.30 
Code: 01.30 
Дейности на разсадници, без горските
01.64 
Code: 01.64 
Обработка на семена за посев
02.10 
Code: 02.10 
Възпроизводство на гори
02.30 
Code: 02.30 
Събиране на диворастящи и недървесни продукти
01.13 
01.21 
Отглеждане на грозде
01.22 
Code: 01.22 
Отглеждане на тропични и субтропични плодове
01.23 
Code: 01.23 
Отглеждане на цитрусови плодове
01.24 
Code: 01.24 
Отглеждане на семкови и костилкови плодове
01.25 
Code: 01.25 
Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
01.26 
Code: 01.26 
Отглеждане на маслосъдържащи плодове
01.27 
Code: 01.27 
Отглеждане на растения за напитки
01.28 
Code: 01.28 
Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.63 
Code: 01.63 
Дейности след прибиране на реколтата
01.64 
Code: 01.64 
Обработка на семена за посев
02.30 
Code: 02.30 
Събиране на диворастящи и недървесни продукти
10.41 
Code: 10.41 
Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
11.02 
Code: 11.02 
Производство на вина от грозде
01.21 
01.41 
Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление
01.42 
Code: 01.42 
Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление
01.22 
01.43 
Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри
01.45 
Code: 01.45 
Отглеждане на дребен рогат добитък
01.49 
Code: 01.49 
Отглеждане на други животни
01.23 
01.46 
Отглеждане на свине

Page 1/26  
Top