CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
41.20 
Строителство на жилищни и нежилищни сгради
43.32 
Code: 43.32 
Монтаж на дограма и дърводелски работи
25.24 
22.29 
Производство на други изделия от пластмаси
27.33 
Code: 27.33 
Производство на електроинсталационни изделия
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
26.11 
23.11 
Производство на необработено плоско стъкло
26.12 
23.12 
Формуване и обработване на плоско стъкло
26.13 
23.13 
Производство на опаковки и домакинско стъкло
26.14 
23.14 
Производство на стъклени влакна
26.15 
23.19 
Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
33.20 
Code: 33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
26.21 
23.41 
Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
26.22 
23.42 
Производство на санитарна керамика
26.23 
23.43 
Производство на керамични изолатори
26.24 
23.44 
Производство на друга техническа керамика
26.25 
23.49 
Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
26.26 
23.20 
Производство на огнеупорни изделия
26.30 
23.31 
Производство на керамични плочки
26.40 
23.32 
Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
33.20 
Code: 33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
26.51 
23.51 
Производство на цимент
26.52 
23.52 
Производство на вар и гипс
26.53 
23.52 
Производство на вар и гипс
26.61 
23.61 
Производство на изделия от бетон за строителството
26.62 
23.62 
Производство на изделия от гипс за строителството
26.63 
23.63 
Производство на готови бетонови смеси
26.64 
23.64 
Производство на неогнеупорни строителни разтвори
26.65 
23.65 
Производство на влакнесто-циментови изделия
26.66 
23.69 
Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
26.70 
23.70 
Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
26.81 
23.91 
Производство на абразивни изделия
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
33.20 
Code: 33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
26.82 
23.99 
Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде
27.10 
24.10 
Производство на чугун, стомана и феросплави
27.21 
24.51 
Леене на чугун
27.22 
24.20 
Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

Page 8/26  
Top