CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
20.30 
43.91 
Покривни работи
20.40 
16.24 
Производство на опаковки от дървен материал
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
20.51 
16.29 
Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
33.19 
Code: 33.19 
Ремонт на друго оборудване
20.52 
16.29 
Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
21.11 
17.11 
Производство на влакнести полуфабрикати
21.12 
17.12 
Производство на хартия и картон
21.21 
17.21 
Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
21.22 
17.22 
Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
18.12 
Code: 18.12 
Печатане на други издания и печатни продукти
21.23 
17.23 
Производство на канцеларски материали от хартия и картон
21.24 
17.24 
Производство на тапети и подобни стенни облицовки
22.23 
Code: 22.23 
Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
21.25 
17.29 
Производство на други изделия от хартия и картон
18.12 
Code: 18.12 
Печатане на други издания и печатни продукти
22.11 
32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
58.11 
Code: 58.11 
Издаване на книги
58.12 
Code: 58.12 
Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
22.12 
58.13 
Издаване на вестници
22.13 
58.14 
Издаване на списания и други периодични издания
22.14 
59.20 
Звукозаписване и издаване на музика
22.15 
58.19 
Друга издателска дейност
22.21 
18.11 
Печатане на вестници
22.22 
17.23 
Производство на канцеларски материали от хартия и картон
18.12 
Code: 18.12 
Печатане на други издания и печатни продукти
58.19 
Code: 58.19 
Друга издателска дейност
22.23 
18.14 
Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
22.24 
18.13 
Предпечатна подготовка
22.25 
18.13 
Предпечатна подготовка
22.31 
18.20 
Възпроизвеждане на записани носители
22.32 
18.20 
Възпроизвеждане на записани носители
22.33 
18.20 
Възпроизвеждане на записани носители
23.10 
19.10 
Производство на кокс и продукти на коксуването
23.20 
19.20 
Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
23.30 
20.13 
Производство на други основни неорганични химични вещества
21.20 
Code: 21.20 
Производство на лекарствени продукти
24.46 
Code: 24.46 
Преработка на ядрено гориво

Page 6/26  
Top