CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
13.10 
07.10 
Добив на железни руди
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
13.20 
07.29 
Добив на руди на цветни метали
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.11 
08.11 
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.12 
08.11 
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.13 
08.11 
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.21 
08.12 
Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.22 
08.12 
Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.30 
08.91 
Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
14.40 
08.93 
Добив на сол
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
10.84 
Code: 10.84 
Производство на хранителни подправки и овкусители
14.50 
08.99 
Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
09.90 
Code: 09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
38.21 
Code: 38.21 
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
15.11 
10.11 
Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
15.12 
10.11 
Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
10.12 
Code: 10.12 
Производство и преработка на месо от домашни птици
15.13 
10.13 
Производство на месни продукти, без готови ястия
10.85 
Code: 10.85 
Производство на готови ястия
10.89 
Code: 10.89 
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
15.20 
10.20 
Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.85 
Code: 10.85 
Производство на готови ястия
15.31 
10.31 
Преработка и консервиране на картофи
15.32 
10.32 
Производство на плодови и зеленчукови сокове
15.33 
10.39 
Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.85 
Code: 10.85 
Производство на готови ястия
15.41 
10.41 
Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
15.42 
10.41 
Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
15.43 
10.42 
Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
15.51 
10.51 
Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
15.52 
10.52 
Производство на сладолед

Page 3/26  
Top