CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
26.40 
Производство на битова електроника
26.70 
Code: 26.70 
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
28.23 
Code: 28.23 
Производство на офис техника, без компютърната
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
33.10 
26.60 
Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
32.50 
Code: 32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.99 
Code: 32.99 
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14 
Code: 33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
33.20 
26.51 
Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
26.70 
Code: 26.70 
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
28.29 
Code: 28.29 
Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.99 
Code: 28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
32.50 
Code: 32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14 
Code: 33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
33.30 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
33.40 
26.70 
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
27.31 
Code: 27.31 
Производство на кабели от оптични влакна
28.99 
Code: 28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
32.50 
Code: 32.50 
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.50 
26.52 
Производство на часовници и часовникови механизми
32.12 
Code: 32.12 
Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
32.13 
Code: 32.13 
Производство на бижута имитация
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
34 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
34.10 
28.92 
Производство на машини за добива и строителството
29.10 
Code: 29.10 
Производство на автомобили и техните двигатели
30.91 
Code: 30.91 
Производство на мотоциклети и техните двигатели
34.20 
29.20 
Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
33.11 
Code: 33.11 
Ремонт на метални изделия
34.30 
28.11 
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
29.32 
Code: 29.32 
Производство на други части и принадлежности за автомобили
35 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
35.11 
30.11 
Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
33.15 
Code: 33.15 
Ремонт и поддържане на плавателни съдове
35.12 
30.12 
Строителство на плавателни съдове за отдих
33.15 
Code: 33.15 
Ремонт и поддържане на плавателни съдове

Page 13/26  
Top