CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
26.11 
Производство на електронни елементи
27.11 
Code: 27.11 
Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14 
Code: 33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
31.20 
26.11 
Производство на електронни елементи
27.12 
Code: 27.12 
Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.33 
Code: 27.33 
Производство на електроинсталационни изделия
27.90 
Code: 27.90 
Производство на други електрически съоръжения
33.14 
Code: 33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
31.30 
26.11 
Производство на електронни елементи
27.31 
Code: 27.31 
Производство на кабели от оптични влакна
27.32 
Code: 27.32 
Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
27.90 
Code: 27.90 
Производство на други електрически съоръжения
31.40 
27.20 
Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
31.50 
27.40 
Производство на лампи и осветители
31.61 
27.40 
Производство на лампи и осветители
29.31 
Code: 29.31 
Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
31.62 
23.44 
Производство на друга техническа керамика
25.99 
Code: 25.99 
Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
26.30 
Code: 26.30 
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.51 
Code: 26.51 
Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
27.11 
Code: 27.11 
Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.40 
Code: 27.40 
Производство на лампи и осветители
27.90 
Code: 27.90 
Производство на други електрически съоръжения
28.49 
Code: 28.49 
Производство на други обработващи машини
28.99 
Code: 28.99 
Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
29.31 
Code: 29.31 
Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
30.20 
Code: 30.20 
Производство на локомотиви, мотриси и вагони
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14 
Code: 33.14 
Ремонт на електрически съоръжения
32 
33.20 
Инсталиране на машини и оборудване
32.10 
26.11 
Производство на електронни елементи
26.12 
Code: 26.12 
Производство на монтирани печатни платки
27.90 
Code: 27.90 
Производство на други електрически съоръжения
33.13 
Code: 33.13 
Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
32.20 
26.30 
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
95.12 
Code: 95.12 
Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
32.30 
26.11 
Производство на електронни елементи
26.20 
Code: 26.20 
Производство на компютърна техника
26.30 
Code: 26.30 
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

Page 12/26  
Top