CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Target classification: ISIC_3 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV1 - Target classification: ISIC_3
55.1 
Hotellverksamhet
551 
55.11 
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
5510 
55.12 
Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
5510 
55.2 
Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet
551 
55.21 
Vandrarhemsverksamhet m.m.
5510 
55.22 
Campingplatsverksamhet m.m.
5510 
55.23 
Stugbyverksamhet m.m.
5510 
55.3 
Restaurangverksamhet
552 
55.30 
Restaurangverksamhet
5520 
55.4 
Barverksamhet
552 
55.40 
Barverksamhet
5520 
55.5 
Drift av personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet
552 
55.51 
Drift av personalmatsalar
5520 
55.52 
Catering och centralköksverksamhet
5520 
60 
Landtransport; transport i rörsystem
60 
60.1 
Järnvägstransport
601 
60.10 
Järnvägstransport
6010 
60.2 
Övrig landtransport
602 
60.21 
Annan linjebunden landtransport av passagerare
6021 
60.22 
Taxitrafik
6022 
60.23 
Annan landtransport av passagerare
6022 
60.24 
Vägtransport av gods
6023 
60.3 
Transporter i rörsystem
603 
60.30 
Transporter i rörsystem
6030 
61 
Sjötransport
61 
61.1 
Transport över hav, kustsjöfart
611 
61.10 
Transport över hav, kustsjöfart
6110 
61.2 
Sjöfart på inre vattenvägar
612 
61.20 
Sjöfart på inre vattenvägar
6120 
62 
Lufttransport
62 
62.1 
Reguljär lufttransport
621 
62.10 
Reguljär lufttransport
6210 
62.2 
Icke reguljär lufttransport
622 
62.20 
Icke reguljär lufttransport
6220 
62.3 
Rymdfart
622 
62.30 
Rymdfart
6220 
63 
Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet
63 
63.1 
Godshantering och magasinering
630 
63.11 
Godshantering
6301 
63.12 
Varulagring och magasinering
6302 

Page 15/20  
Top