CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
1200 
12.00 
Utvinning av uran- och toriummalm
13 
13 
Utvinning av metallmalmer
131 
13.1 
Järnmalmsutvinning
1310 
13.10 
Järnmalmsutvinning
132 
13.2 
Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm
1320 
13.20 
Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm
14 
14 
Annan mineralutvinning
141 
14.1 
Stenbrytning
14.2 
Code: 14.2 
Utvinning av sand, grus, berg och lera
1410 
14.11 
Brytning av sten för byggnadsändamål
14.12 
Code: 14.12 
Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
14.13 
Code: 14.13 
Brytning av skiffer
14.21 
Code: 14.21 
Utvinning av sand, grus och berg
14.22 
Code: 14.22 
Utvinning av lera
142 
14.3 
Brytning av kemiska mineral
14.4 
Code: 14.4 
Saltutvinning
14.5 
Code: 14.5 
Övrig utvinning
1421 
14.30 
Brytning av kemiska mineral
1422 
14.40 
Saltutvinning
1429 
14.50 
Övrig utvinning
15 
15 
Livsmedels- och dryckesvaruframställning
151 
15.1 
Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
15.2 
Code: 15.2 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
15.3 
Code: 15.3 
Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
15.4 
Code: 15.4 
Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
1511 
15.11 
Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
15.12 
Code: 15.12 
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
15.13 
Code: 15.13 
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
1512 
15.20 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
1513 
15.31 
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
15.32 
Code: 15.32 
Juice- och safttillverkning
15.33 
Code: 15.33 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
1514 
15.41 
Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
15.42 
Code: 15.42 
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
15.43 
Code: 15.43 
Matfettstillverkning
152 
15.5 
Mejerivaru- och glasstillverkning
1520 
15.51 
Mejerivarutillverkning
15.52 
Code: 15.52 
Glasstillverkning
153 
15.6 
Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
15.7 
Code: 15.7 
Framställning av beredda djurfoder

Page 2/20  
Top