CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
7414 
74.14 
Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.
74.15 
Code: 74.15 
Holdingverksamhet
742 
74.2 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
74.3 
Code: 74.3 
Teknisk provning och analys
7421 
74.20 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
7422 
74.30 
Teknisk provning och analys
743 
74.4 
Reklamverksamhet
7430 
74.40 
Reklamverksamhet
749 
74.5 
Arbetsförmedling och rekrytering
74.6 
Code: 74.6 
Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
74.7 
Code: 74.7 
Rengöring och sotning
74.8 
Code: 74.8 
Övriga företagstjänster
7491 
74.50 
Arbetsförmedling och rekrytering
7492 
74.60 
Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
7493 
74.70 
Rengöring och sotning
7494 
74.81 
Fotoverksamhet
7495 
74.82 
Förpackningsverksamhet
7499 
74.83 
Kontorsservice och översättningsverksamhet
74.84 
Code: 74.84 
Diverse andra företagstjänster
75 
75 
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
751 
75.1 
Offentlig förvaltning
7511 
75.11 
Övergripande offentlig förvaltning
7512 
75.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
7513 
75.13 
Administration av näringslivsprogram
7514 
75.14 
Stöd till offentlig förvaltning
752 
75.2 
Utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd
7521 
75.21 
Utrikesförvaltning
7522 
75.22 
Totalförsvar
7523 
75.23 
Rättskipning
75.24 
Code: 75.24 
Polisverksamhet
75.25 
Code: 75.25 
Brand- och räddningsverksamhet
753 
75.3 
Obligatorisk socialförsäkring
7530 
75.30 
Obligatorisk socialförsäkring
80 
80 
Utbildning
801 
80.1 
Grundskoleutbildning
8010 
80.10 
Grundskoleutbildning
802 
80.2 
Gymnasial utbildning
8021 
80.21 
Studieförberedande gymnasial utbildning
8022 
80.22 
Gymnasial yrkesutbildning
803 
80.3 
Högskoleutbildning

Page 18/20  
Top