CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
702 
70.3 
Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
7020 
70.31 
Fastighetsförmedling
70.32 
Code: 70.32 
Fastighetsförvaltning på uppdrag
71 
71 
Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
711 
71.1 
Biluthyrning
71.2 
Code: 71.2 
Uthyrning av andra transportmedel
7111 
71.10 
Biluthyrning
71.21 
Code: 71.21 
Uthyrning av andra landtransportmedel
7112 
71.22 
Uthyrning av fartyg
7113 
71.23 
Uthyrning av flygplan
712 
71.3 
Uthyrning av maskiner och utrustning
7121 
71.31 
Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
7122 
71.32 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
7123 
71.33 
Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer
7129 
71.34 
Annan uthyrning av maskiner och utrustning
713 
71.4 
Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
7130 
71.40 
Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
72 
72 
Databehandlingsverksamhet M.M.
721 
72.1 
Konsultverksamhet avseende maskinvara
7210 
72.10 
Konsultverksamhet avseende maskinvara
722 
72.2 
Konsultverksamhet avseende system- och programvara
7220 
72.20 
Konsultverksamhet avseende system- och programvara
723 
72.3 
Databehandling
7230 
72.30 
Databehandling
724 
72.4 
Databasverksamhet
7240 
72.40 
Databasverksamhet
725 
72.5 
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
7250 
72.50 
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
729 
72.6 
Övrig datoranknuten verksamhet
7290 
72.60 
Övrig datoranknuten verksamhet
73 
73 
Forskning och utveckling
731 
73.1 
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
7310 
73.10 
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
732 
73.2 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
7320 
73.20 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
74 
74 
Andra företagstjänster
741 
74.1 
Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet
7411 
74.11 
Juridisk verksamhet
7412 
74.12 
Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
7413 
74.13 
Marknads- och opinionsundersökning

Page 17/20  
Top