CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
630 
63.4 
Annan transportförmedling
6301 
63.11 
Godshantering
6302 
63.12 
Varulagring och magasinering
6303 
63.21 
Övriga stödtjänster till landtransport
63.22 
Code: 63.22 
Övriga stödtjänster till sjöfart
63.23 
Code: 63.23 
Övriga stödtjänster till luftfart
6304 
63.30 
Arrangerande och försäljning av resor; turistservice
6309 
63.40 
Annan transportförmedling
64 
64 
Post och telekommunikationer
641 
64.1 
Postbefordran
6411 
64.11 
Postbefordran via postverket
6412 
64.12 
Annan postbefordran
642 
64.2 
Telekommunikation
6420 
64.20 
Telekommunikation
65 
65 
Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
651 
65.1 
Bankverksamhet
6511 
65.11 
Centralbanksverksamhet
6519 
65.12 
Annan bankverksamhet
659 
65.2 
Annan finansförmedling
6591 
65.21 
Finansiell leasing
6592 
65.22 
Annan kreditgivning
6599 
65.23 
Annan finansiell verksamhet
66 
66 
Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
660 
66.0 
Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
6601 
66.01 
Livförsäkring
6602 
66.02 
Pensionsfondsverksamhet
6603 
66.03 
Skadeförsäkring
67 
67 
Stödtjänster till finansiell verksamhet
671 
67.1 
Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
6711 
67.11 
Administrativa stödtjänster till finansförmedling
6712 
67.12 
Handel med och förvaltning av värdepapper
6719 
67.13 
Andra stödtjänster till finansförmedling
672 
67.2 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
6720 
67.20 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
70 
70 
Fastighetsverksamhet
701 
70.1 
Exploatering av och handel med egna fastigheter
70.2 
Code: 70.2 
Uthyrning av egna fastigheter
7010 
70.11 
Markexploatering
70.12 
Code: 70.12 
Handel med egna fastigheter
70.20 
Code: 70.20 
Uthyrning av egna fastigheter

Page 16/20  
Top