CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2911 
29.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
2912 
29.12 
Tillverkning av pumpar och kompressorer
29.13 
Code: 29.13 
Tillverkning av kranar och ventiler
2913 
29.14 
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
2914 
29.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
2915 
29.22 
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
2919 
29.23 
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
29.24 
Code: 29.24 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
292 
29.3 
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
29.4 
Code: 29.4 
Tillverkning av verktygsmaskiner
29.5 
Code: 29.5 
Tillverkning av andra specialmaskiner
29.6 
Code: 29.6 
Tillverkning av vapen och ammunition
2921 
29.31 
Tillverkning av traktorer
29.32 
Code: 29.32 
Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
2922 
29.40 
Tillverkning av verktygsmaskiner
2923 
29.51 
Tillverkning av maskiner för metallurgi
2924 
29.52 
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
2925 
29.53 
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
2926 
29.54 
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
2927 
29.60 
Tillverkning av vapen och ammunition
2929 
29.55 
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
29.56 
Code: 29.56 
Tillverkning av övriga specialmaskiner
293 
29.7 
Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater som ej ingår i annan huvudgrupp
2930 
29.71 
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
29.72 
Code: 29.72 
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
30 
30 
Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
300 
30.0 
Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
3000 
30.01 
Tillverkning av kontorsmaskiner
30.02 
Code: 30.02 
Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
31 
31 
Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar
311 
31.1 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
3110 
31.10 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
312 
31.2 
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
3120 
31.20 
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
313 
31.3 
Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
3130 
31.30 
Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
314 
31.4 
Batteri- och ackumulatortillverkning
3140 
31.40 
Batteri- och ackumulatortillverkning
315 
31.5 
Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
3150 
31.50 
Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör

Page 9/20  
Top