CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
2610 
26.13 
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas
26.14 
Code: 26.14 
Tillverkning av glasfiber
26.15 
Code: 26.15 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
269 
26.2 
Tillverkning av keramiska produkter, utom icke eldfasta för byggändamål
26.3 
Code: 26.3 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
26.4 
Code: 26.4 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
26.5 
Code: 26.5 
Tillverkning av cement, kalk och gips
26.6 
Code: 26.6 
Tillverkning av varor av betong, cement och gips
26.7 
Code: 26.7 
Stenvarutillverkning
26.8 
Code: 26.8 
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
2691 
26.21 
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
26.22 
Code: 26.22 
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
26.23 
Code: 26.23 
Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
26.24 
Code: 26.24 
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
26.25 
Code: 26.25 
Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
2692 
26.26 
Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
2693 
26.30 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
26.40 
Code: 26.40 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
2694 
26.51 
Tillverkning av cement
26.52 
Code: 26.52 
Tillverkning av kalk
26.53 
Code: 26.53 
Tillverkning av gips
2695 
26.61 
Tillverkning av betongvaror för byggändamål
26.62 
Code: 26.62 
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
26.63 
Code: 26.63 
Tillverkning av fabriksblandad betong
26.64 
Code: 26.64 
Tillverkning av murbruk
26.65 
Code: 26.65 
Tillverkning av fibercementvaror
26.66 
Code: 26.66 
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
2696 
26.70 
Stenvarutillverkning
2699 
26.81 
Slipmedelstillverkning
26.82 
Code: 26.82 
Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
27 
27 
Stål- och metallframställning
271 
27.1 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter)
27.2 
Code: 27.2 
Tillverkning av järn- och stålrör
27.3 
Code: 27.3 
Annan primärbearbetning av järn och stål samt framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter)
2710 
27.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter)
27.21 
Code: 27.21 
Tillverkning av gjutjärnsrör
27.22 
Code: 27.22 
Tillverkning av stålrör
27.31 
Code: 27.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
27.32 
Code: 27.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
27.33 
Code: 27.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål

Page 7/20  
Top