CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1 - ISIC REV. 3
 

Target classification: ISIC_3 (not translated)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_3 - Source classification: NACE_REV1
01 
01 
Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill
011 
01.1 
Växtodling
0111 
01.11 
Odling av jordbruksväxter
0112 
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
0113 
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
012 
01.2 
Djurskötsel
0121 
01.21 
Nötkreatursskötsel
01.22 
Code: 01.22 
Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
0122 
01.23 
Svinuppfödning
01.24 
Code: 01.24 
Fjäderfäskötsel
01.25 
Code: 01.25 
Annan djurskötsel
013 
01.3 
Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
0130 
01.30 
Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
014 
01.4 
Service till jordbruk utom veterinärverksamhet
0140 
01.41 
Service till växtodling
01.42 
Code: 01.42 
Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
015 
01.5 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
0150 
01.50 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
02 
02 
Skogsbruk och service till skogsbruk
020 
02.0 
Skogsbruk och service till skogsbruk
0200 
02.01 
Skogsbruk
02.02 
Code: 02.02 
Service till skogsbruk
05 
05 
Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill
050 
05.0 
Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill
0500 
05.01 
Fiske
05.02 
Code: 05.02 
Vattenbruk
10 
10 
Kol- och torvutvinning
101 
10.1 
Stenkolsutvinning
1010 
10.10 
Stenkolsutvinning
102 
10.2 
Brunkolsutvinning
1020 
10.20 
Brunkolsutvinning
103 
10.3 
Torvutvinning
1030 
10.30 
Torvutvinning
11 
11 
Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill
111 
11.1 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
1110 
11.10 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
112 
11.2 
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
1120 
11.20 
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
12 
12 
Utvinning av uran- och toriummalm
120 
12.0 
Utvinning av uran- och toriummalm

Page 1/20  
Top